اصل غرامت یا اصل خسارت کدام درست است؟

اصل غرامت یا اصل خسارت کدام درست است؟

اصل غرامت یا اصل خسارت کدام درست است؟

یکی از مهمترین اصل های بیمه ای چنین می گوید که بیمه گزار/زیاندیده نباید بیشتر از آنچه که خسارت/زیان دیده دریافت نماید. به عبارت دیگر بیمه نباید بیمه گزار/زیاندیده را در وضعیتی بهتر از قبل از حادثه قرار دهد و بیمه نباید باعث انتفاع بیمه گزار/زیاندیه شود. برخی این اصل را اصل غرامت و برخی دیگر آنرا اصل اصل خسارت یا زیان یا اصل جبران خسارت می نامند. به نظر شما کدامیک درست است و چرا؟

انواع خسارت

خسارتهای مادی (پولی): منظور خسارتهای است که به اموال مردم وارد می شود. مثل خراب شدن خانه، تصادف و خسارت ماشین و ……

این خسارت ها باعث زیان مادی صاحب آن وسیله می شود و با پول قابل جبران است بعضی در عوض خسارت به ماشین فرد، از مقصر هزینه تعمیر آن را می گیرند.

خسارتهای جانی و بدنی: منظور خسارتهایی است که به بدن و جسم انسان وارد می شود. مثلاً اگر در یک تصادف، فردی دست یا پایش را از دست بدهد یا دچار قطع نخاع شود یا هر نوع آسیبی به او برسد همه این ها زیان های بدنی و جسمی است. یا این که فردی در اثر داروی تقلبی دچار یک بیماری شود. فوت و مرگ فرد هم نوعی خسارت جانی است. بعضی با مرگ یک انسان، خانواده و بستگان او به خاطر از دست دادن عزیزان، دچار رنج و غم می شوند و فرد مقصر باید این زیان را جبران کند.

خسارت های معنوی (حیثیتی): برخی خسارتها و زیان ها از نوع اموال و خسارت به جسم و جان انسان نمی باشند، بلکه به آبرو و حیثیت افراد مربوط هستند. مثلاً اگر فردی به یک انسان بی گناه تهمت دزدی بزند، آبروی آن فرد را در بین مردم دچار خدشه و آسیب کرده است که این خسارت ها هم باید جبران شود.

غرامت

غرامت، شامل مبلغی است، که یک مقصر طرف قرارداد، متعاقب یک خسارت، به شخص ثالث زیان دیده می‌پردازد.

این مبلغ بر اساس قرارداد بین بیمه‌گزار و بیمه‌گر تعیین می‌شود و تابع قانون مجازات اسلامی نیست. برای قانون‌مند کردن نحوه‌ی محاسبه‌ی آن، آیین‌نامه‌ی بیمه‌ی حوادث تدوین شده است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ی شماره‌ی ۸۴ در این مورد حاکم است.

۱. بیمه های خسارتی

۲. بیمه های غرامتی

بیمه های خسارتی آنهایی هستند که زیان وارده با پول قابل برآورد است. مثل بیمه بدنه، بیمه باربری، بیمه درمان، بیمه مهندسی.

اما بیمه های غرامتی آنهایی هستند که زیان وارد شده یا شرایط پیش آمده با پول قابل اندازه گیری نیست. مانند فوت کردن یک فرد یا قطع شدن عضوی از اضای بدن. بیمه های عمر (زندگی) و بیمه حوادث بیمه غرامتی هستند.

با توجه به مطالب بالا، و تعریفی که از اصل بیمه ای مورد بحث داریم، این اصل می گوید بیمه گزار/زیاندیده نباید بیشتر از آنچه که زیان دیده است خسارت دریافت کند. پس پاسخ مشخص است. وقتی در بیمه های غرامتی امکان اندازه گرفتن زیان وارده وجود ندارد پس نمی توان گفته زیاندیده نباید بیشتر از زیان وارده دریافت کند. ولی در بیمه های خسارتی زیان وارد به زیاندیده قابل اندازه گیری هست و بنابراین می توان گفت که وی نباید بیشتر از آنچه زیاندیده، خسارت دریافت نماید. و به طور خلاصه این اصل در بیمه های خسارتی قابل اعمال است ولی در بیمه های غرامتی قابل اعمال نیست.

پس وقتی این اصل فقط در بیمه های خسارتی قابل اعمال است و از طرف دیگر در بیمه های غرامتی قابل اعمال نیست یقیناً نام آن نمی تواند اصل غرامت باشد.

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما 

برای خواندن مقاله بیمه اصل غرامت واصل خسارت کلیک کنید

بازدیدها: ۰

The post اصل غرامت یا اصل خسارت کدام درست است؟ appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

Generated by Feedzy