اولویت بندی استفاده از رسانه ها در آگاهی از برندهای صنعت بیمه در میان مصرف کنندگان

by | 0 Comments | 1402/03/14

اولویت بندی استفاده از رسانه ها در آگاهی از برندهای صنعت بیمه در میان مصرف کنندگان

هدف این مطالعه تعیین عوامل اولویت­بندی استفاده از رسانه ها جهت آگاهی از برندهای صنعت بیمه است. این تحقیق ازنظر هدف یک تحقیق­کاربردی است­ که در به صورت پیمایشی انجام شده است. درمرحله نخست­که برای شناسایی شاخص ها صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق متشکل از بیمه­گذاران شرکت­- های بیمه شهر تهران بوده و درگام دوم که برای تعیین اولویت عناصر صورت گرفته ازدیدگاه خبرگان استفاده شده است. تحلیل­عاملی تاییدی مرتبه دوم نشان می دهد مقیاس سنجش طراحی­شده برای آگاهی از برندهای صنعت بیمه از اعتبار لازم برخوردار است. معیار میزان مصرف رسانه با وزن نرمال ۱۶۴/۰ از بیشترین اولویت برخوردار است. معیار به روز بودن رسانه با وزن نرمال ۱۴۰/۰ در اولویت دوم قرار دارد. معیار میزان جلب اطمینان با وزن نرمال ۱۲۱/۰ در اولویت سوم قرار دارد. توانایی انتقال مطلب با وزن ۱۱۹/۰ در اولویت بعدی قرار دارد. محتوای پیام و متمایز بودن رسانه در اولویت های بعدی قرار دارند. از این اوزان برای تعیین بهترین رسانه با تکنیک ارزیابی مجموع نسبت ها استفاده شده است. هفت رسانه شامل تبلیغات تلویزیونی، رادیو، بیلبوردهای سطح شهر، روزنامه و مجلات، اینترنت، دوستان و آشنایان بر اساس ۲۸ شاخص فوق ارزیابی شده است. در نهایت مشخص شده است دوستان و آشنایان (شبکه های اجتماعی و تبلیغات دهان به دهان) با وزن ۹۹۸/۰ از بیشترین اولویت برخوردار است. تبلیغات تلویزیونی در جایگاه دوم قرار دارد و فضای مجازی و اینترنت در اولویت سوم است

اولویت بندی استفاده از رسانه ها در آگاهی از برندهای صنعت بیمه در میان مصرف کنندگان

این شرکت نظر به اهمیت بهره مندی علم کاربردی، اقدام به بیان دستاوردهای کاربردی مقالات پژوهشی کرده است؛ بر این اساس، در نخستین بررسی، مقاله «اولویت بندی استفاده از رسانه ها در آگاهی از برندهای صنعت بیمه در میان مصرف کنندگان» نوشته «مهسا ویسی و ندا سلیمانی» که در نشریه «مطالعات جامعه شناسی» منتشر شده است، مورد بازخوانی قرار گرفت.

در این مقاله که با هدف مطالعه تعیین عوامل اولویت بندی استفاده از رسانه ها برای آگاهی از برندهای صنعت بیمه صورت گرفته بود، جامعه آماری متشکل از ۳۸۴ نفر از بیمه گذاران شرکت های بیمه شهر تهران (مستخرج شده از سامانه سنهاب بیمه مرکزی در سال ۱۳۹۳) و نیز خبرگان (افرادی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد در زمینه مدیریت بیمه و ده سال سابقه کاری در این صنعت داشته باشند) این صنعت مورد بررسی قرار گرفته بودند.
همچنین بر اساس این تحقیق که بر اساس ۲۸ شاخص ارزیابی انجام شده بود، هفت رسانه شامل تبلیغات تلویزیونی، رادیو، بیلبوردهای سطح شهر، روزنامه و مجلات، اینترنت، دوستان و آشنایان (تبلیغات دهان به دهان) به عنوان اثربخش ترین رسانه ها در نظر گرفته شدند.
از دیگر سو، نتایج این پژوهش نشانگر آن است که عمده افراد بیمه های خود را از طریق شعب و نه از طریق نماینده و کارگزار بیمه تهیه کرده اند.
ویسی و سلیمانی در تحقیق خود تأکید می کنند که میزان مصرف رسانه، متمایز بودن رسانه، محتوای پیام، توانایی انتقال مطلب، به روز بودن رسانه، اعتبار رسانه، میزان جلب اطمینان، هزینه استفاده از رسانه و در دسترس بودن رسانه از جمله معیارهای کلیدی است که در معرفی صنعت بیمه از طریق رسانه به عموم مردم می تواند موثر واقع شود.

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه ارمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

کلاب هاست

برای خواندن مقاله کلیک کنید

بازدیدها: ۰

The post اولویت بندی استفاده از رسانه ها در آگاهی از برندهای صنعت بیمه در میان مصرف کنندگان appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close