بازمهندسی فرآیند پرداخت خسارت مالی در شرکت بیمه ارمان

by | 0 Comments | 1402/02/02

بازمهندسی فرآیند پرداخت خسارت مالی در شرکت بیمه ارمان

باز طراحی فرآیندهای کسب و کار روشی است بهینه و اثر بخش بمنظور اصلاح فرآیندها در جهت بهبود طرق دستیابی به اهداف سازمان. فرآیند بررسی شده در این پژوهش فرایند پرداخت خسارت مالی در شرکت بیمه ارمان می باشد. این فرآیند زمانی رخ می دهد که فرد آسیب دیده برای دریافت خسارت به بیمه مراجعه می کند. در ابتدا مشکلات این فرآیند را شناسایی کرده و با استفاده از نرم افزار bizagi آنرا مدل سازی می کنیم. پس از طراحی وضع موجود و بررسی مدل طراحی شده، تکنیک هایی تحت عنوان به روش ها جهت اصلاح فرآیند ارائه شده است. هدف از بکارگیری به روشها بررسی تاثیر آنها بر روی اهداف سازمان نظیر زمان انجام فرآیند، هزینه های موجود و ارائه خدمات با کیفیت بیشتر می باشد. به روش های استفاده شده در طراحی فرآیند جدید عبارتند از حذف فعالیت های اضافی، جا به جایی، استفاده از فناوری، تعداد منابع بیشتر و اتوماسیون سازی است، که در نهایت منجر به بهبود شاخص های کلیدی عملکرد شامل کاهش زمان انجام هر وظیفه، کاهش صف های انتظار، کاهش زمان پاسخگویی، کاهش دوباره کاری ها، کاهش هزینه های منابع انسانی و ملزومات، افزایش کیفیت خدمات و افزایش رضایت مشتری می شود. در نهایت تاثیر این تکنیک ها برروی شاخص های کلیدی عملکرد ارزیابی می شود.

آسیب شناسی فرآیند پرداخت خسارت مالی در بیمه های اتومبیل با رویکرد افزایش رضایت در مشتریان

نارضایتی بیمه گذاران در فرآیند پرداخت خسارت می تواند بصورت بالقوه ناشی از عواملی چون رد غیرمنصفانه خسارت واقع شده توسط بیمه گر، پرداخت مبلغی کمتر از آنچه واقعا باید پرداخت شود و تاخیر در تسویه خسارات باشد. از آنجا که بازبینی دوره ای فرآیند خسارت بمنظور عارضه یابی و رفع آنها با هدف ارتقای رضایت مشتریان، یکی از وظایف اصلی شرکت های بیمه است، بدین منظور در این مقاله بر مبنای چرخه PDCA، مراحل بررسی و آسیب شناسی فرآیند پرداخت خسارت با تاکید بر تعداد روز تاخیر در تسویه خسارات در بیمه های اتومبیل از زمان اعلام خسارت یا تشکیل پرونده تا زمان پرداخت مورد بررسی قرار می گیرد که شامل ۱) تاکید بر لزوم شناخت فرآیند فعلی سازمان، ۲) تحلیل سیستم از طریق شاخص های آماری توصیفی، نظری و عملکردی با استفاده از داده های خسارت مالی بیمه های اتومبیل و ۳) اقدام به بهبود سیستم فعلی و رفع مشکلاتی که منجر به کاهش رضایت بیمه گذاران شده است با استناد به نتایج بدست آمده و شناسایی گلوگاه ها، می باشد. نتایج نشان می دهد، شناخت بیمه گر از چگونگی عملکرد فرآیند مدیریت خسارات و ارزیابی دوره ای آن، منجر به شناسایی نقاط ضعف سیستم شده و در نظر گرفتن اقدامات اصلاحی و پیاده سازی آنها، به بهبود فرآیند مدیریت خسارات و ارتقای رضایت مشتریان کمک شایانی می نماید.

بازدیدها: ۰

The post بازمهندسی فرآیند پرداخت خسارت مالی در شرکت بیمه ارمان appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close