بررسی تخصصی پوشش نقص و از کارافتادگی در انواع بیمه

by | 0 Comments | 1401/11/12

بررسی تخصصی پوشش نقص و از کارافتادگی در انواع بیمه

– ازکارافتادگی

پوشش نقص کارافتادگی انواع بیمه    ازکارافتادگی ، کاهش و یا ازدست دادن توانایی انجام کار عضوی از اعضای بدن است که ناشی از حادثه یا بیماری باشد . آنچه از این تعریف برمی آید این است که اگر به علت حادثه و یا بیماری ، عضوی از اعضای بدن مثلا چشم دچار آسیب دیدگی شود به نحوی که همچون گذشته قادر به دیدن محیط نباشد ، می گوییم دچار ازکارافتادگی شده است ، امااگر این کاهش قوه دید به علت کهولت سن و کاملا طبیعی باشد ، در زمره ازکارافتادگی های طبیعی است و در مقوله بیمه نمی گنجد ، هرچند توانایی خود را از دست داده باشد . نکته دیگر اینکه منظور از ازکارافتادگی در بیمه کاهش توانایی است .

– انواع ازکارافتادگی

از کارافتادگی به دو دسته عمده از کارافتادگی کامل و ازکارافتادگی جزئی تقسیم می شود . برخی ازصاحب نظران علم بیمه ، نگاهی اجتماعی و انسانی به ازکارافتادگی دارند و در تعریف آن ، زمانی ازکارافتادگی را کامل می دانند که بیمه شده نتواند به همان شغل ثابت و یا شغلی نظیر آن بپردازد و در نتیجه نتواند وضع اجتماعی خود رار در همان سطح سابق حفظ کند ; مثلا ممکن است بیمه شده پس از ازکارافتادگی قادر به انجام فعالیت هایی از قبیل دست فروشی ، انجام برخی امور خدماتی و … باشد ، لیکن این امور شان فرد را نسبت به جایگاه قبلی او زایل می کند ; لذا این دسته از دانشمندان علم بیمه این موارد را نیز جزو ازکارافتادگی کامل دانسته اند .

عده‌ای از بیمه‌گران به این تعریف اکتفا نکرده اند و آن را یک کلی تعریف ناپذیر می دانند ، بنابراین  موارد از کار افتادگی کامل را در شرایط عمومی بیمه نامه خود قید می‌کنند . برخی از این موارد عبارتند از : فلج نیمی از بدن ، قطع یا از کار افتادگی دو دست یا دو پا ، از بین رفتن نیروی تکلم ، نابینایی مطلق و …

از نگاهی کامل تر و دقیق تر از کار افتادگی کلی حالتی است که حداقل دو سوم ( ۶۶ درصد  توانایی ) اعضای بدن دچار از کار افتادگی شده باشند که در چنین حالتی فرد را از کار افتاده کامل یا از کار افتاده کلی می نامیم  .

اما اگر جمع اعضای آسیب‌دیده بیش از ۶۶ درصد نرسند ، فرد دچار از کارافتادگی جزئی شده است . علاوه بر آن هر کدام از انواع از کار افتادگی اعم از کلی و جزئی به دو گروه موقت و دائم تقسیم می‌شوند . منظور از موقت این است که از کار افتادگی فرد ، طی معالجه پزشکی بهبود یابد و فرد پس از مدتی توانایی قبلی خود را به دست آورد ، اما از کار افتادگی دائم زمانی رخ می‌دهد که امیدی به بهبود وضعیت و بازیافت توانایی عضویت اعضای آسیب‌دیده نباشد و همچنین  پزشک معالج و نیز پزشک معتمد بیمه گر درمان عضو را تمام شده تلقی کند و یا بی اثر بداند ،  خواه از کارافتادگی کلی باشد خواه جزئی .

بنابراین می توان از کار افتادگی را این گونه تقسیم کرد

از کار افتادگی کلی :

از کار افتادگی کامل دائم
از کارافتادگی کامل موقتاز کار افتادگی جزئی :

از کار افتادگی جزئی دائم
از کار افتادگی جزئی موقت– نقص عضوعامه مردم از کار افتادگی و نقص عضو را یکی می پندارند . حال آنکه این دو واژه با هم متفاوتند . تفاوت نقص عضو از کار افتادگی به لحاظ بیمه‌ای در این است که عضو انسان در حالت از کار افتادگی سر جای خود باقی است ، لیکن توانایی اولیه خود را برای انجام کار ندارد ، اما در حالت نقص عضو ،عضو مربوطه قطع شده یا تغییر شکل داده است . برای نمونه همان مثال چشم که در حالت از کار افتادگی به حالت اولیه خود بود ، لیکن توانایی قبلی خود را به دلیل بیماری یا حادثه از دست داده بود . اگر زمانی به دلیلی تخلیه شده و کاسه چشم خالی شود و یا انحراف ظاهری پیدا کند ، دیگر لفظ از کار افتادگی را به کار نمی بریم و از واژه نقص عضو استفاده می کنیم
.نکاتنقص عضو یا از کار افتادگی دائم کلی و جزئی عبارت است از قطع تغییر شکل و یا از دست دادن توانایی انجام کار عضوی از بدن که به علت حادثه تحت پوشش بیمه نامه به وجود آید و حداکثر تا دو سال بعد از وقوع حادثه بروز نماید و وضعیت دائم و قطعی داشته باشد .

– موارد مشروحه ذیل از کارافتادگی دائم کلی محسوب می‌شود و غرامت این موارد معادل ۱۰۰ درصد سرمایه نقص عضو از کار افتادگی بیمه شده خواهد بود:

نابینایی کامل و دائم از دو چشم
از کار افتادگی دائم کامل یا قطع دو دست حداقل از مچ
از کار افتادگی دائم و کامل یا قطع دو پا حداقل از مچ
از کارافتادگی دائم و  کامل یک دست و یک پا حداقل از مچ
از دست دادن هر دو پنجه پا
قطع کامل نخاع
ناشنوایی دائم و کامل هر دو گوش
برداشت فک پایین

روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲
بیمه با شما
برای خواندن مقاله ازکارافتادگی دائم جزیی کلیک کنید

بازدیدها: ۱

The post بررسی تخصصی پوشش نقص و از کارافتادگی در انواع بیمه appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close