تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری از تصمیم‌گیری گروهی با رویکرد فازی

by | 0 Comments | 1402/02/25

تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری از تصمیم‌گیری گروهی با رویکرد فازی

ارزیابی و سنجش کارایی سازمان همواره یکی از دغدغه‌های محققان بوده است و ازاین‌رو روش‌ها و تکنیک‌های متعددی در طول سالیان متمادی برای انجام این مهم مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این تکنیک‌ها روش فازی مبتنی بر عملگر اصلاح‌شدۀ مرتب­سازی مقایسات زبانی براساس میانگین هندسی موزون در جریان یک تصمیم­گیری گروهی تعاملی است. از طرف دیگر صنعت بیمه به‌عنوان یک صنعت رو به رشد در کشور، مورد توجه فراوان محققان و مدیران است. از بین مسائل مختلف و متنوع این حوزه از صنعت، همواره مسئله سنجش و ارزیابی کارایی و عملکرد واحدها و شعب آن مورد عنایت صاحب‌نظران این حوزه بوده است، چراکه با این ارزیابی می‌توان گام‌های مؤثری در جهت بهبود برداشت. جامعه این پژوهش در بیمۀ سینا و کارآفرین استان یزد انجام گرفت. نتایج بررسی وضعیت مطلوب و وضعیت موجود این بیمه‌ها، نیازشان به بهبود را نشان می­دهد که بهترین راه، بهبود بعد رشد  و یادگیری‌شان است. اما مقایسۀ معیارهای این بعد نشان می‌دهد که در بیمۀ کارآفرین معیار تعداد کارکنان آموزش‌دیده برای مدیریت واحدها و بخش‌ها و در بیمۀ سینا معیار درصد تعداد بیمه‌نامه‌ها به تعداد بیمه‌های تولیدشده در صنعت در طول سال، نیاز بیشتری به بهبود دارد.این نتایج از سوی اعضای گروه نیز موردپذیرش واقع شد.

ارزیابی و سنجش کارایی سازمان همواره یکی از دغدغه های محققان بوده است و ازاین رو روش ها و تکنیک های متعددی در طول سالیان متمادی برای انجام این مهم مطرح و مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از این تکنیک ها روش فازی مبتنی بر عملگر اصلاح شده مرتب­سازی مقایسات زبانی براساس میانگین هندسی موزون در جریان یک تصمیم­گیری گروهی تعاملی است. از طرف دیگر صنعت بیمه به عنوان یک صنعت رو به رشد در کشور، مورد توجه فراوان محققان و مدیران است. از بین مسائل مختلف و متنوع این حوزه از صنعت، همواره مسئله سنجش و ارزیابی کارایی و عملکرد واحدها و شعب آن مورد عنایت صاحب نظران این حوزه بوده است، چراکه با این ارزیابی می توان گام های موثری در جهت بهبود برداشت. جامعه این پژوهش در بیمه سینا و کارآفرین استان یزد انجام گرفت. نتایج بررسی وضعیت مطلوب و وضعیت موجود این بیمه ها، نیازشان به بهبود را نشان می­دهد که بهترین راه، بهبود بعد رشد  و یادگیری شان است. اما مقایسه معیارهای این بعد نشان می دهد که در بیمه کارآفرین معیار تعداد کارکنان آموزش دیده برای مدیریت واحدها و بخش ها و در بیمه سینا معیار درصد تعداد بیمه نامه ها به تعداد بیمه های تولیدشده در صنعت در طول سال، نیاز بیشتری به بهبود دارد.این نتایج از سوی اعضای گروه نیز موردپذیرش واقع شد.
روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه ارمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بازدیدها: ۰

The post تحلیل تطبیقی عملکرد شرکت‌های بیمه با بهره‌گیری از تصمیم‌گیری گروهی با رویکرد فازی appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close