ذخایر و اندوخته ها

by | 0 Comments | 1401/11/17

ذخایر و اندوخته ها

 

       ذخایر و اندوخته ها

ذخایر و اندوخته ها  ماده‌۱- موسسات‌ بیمه‌ موضوع‌ این‌ آئین‌نامه‌ مکلفند برای‌ تقویت‌ سرمایه‌ و بنیه‌ مالی‌ خود، ذخایرو اندوخته‌های‌ قانونی‌ زیر را نگهداری‌ و در ستون‌ بدهی‌ ترازنامه‌ ثبت‌ نمایند  :

الف‌ – ذخائر :

۱-ذخیره‌ استهلاک‌ دارائیهای‌ ثابت ‌.

۲-ذخیره‌ برای‌ مطالبات‌ مشکوک ‌الوصول‌ و جبران‌ کاهش‌ احتمالی ‌ارزش‌ سایراقلام ‌دارائی‌ و هزینه های‌ احتمالی‌

ب‌-اندوخته ‌ :
۱- اندوخته‌ قانونی‌

۲- اندوخته‌ سرمایه‌ای‌ماده‌

۲- ذخیره‌ استهلاک‌ دارائیهای‌ ثابت‌ براساس‌ مقررات‌ قانون‌ مالیاتهای‌ مستقیم‌ تعیین‌ می‌شود .

ماده‌۳- ذخیره‌ برای‌ مطالبات‌ مشکوک‌ الوصول‌ و جبران‌ کاهش‌ احتمالی‌ ارزش‌ سایر اقلام‌ دارائی‌ و هزینه‌های‌ احتمالی‌ براساس‌ اطلاعات موجود تعیین‌ می‌شود .

ماده‌ ۴- اندوخته‌ قانونی‌ موضوع‌ ماده‌ ۱۴۰ لایحه‌ قانونی‌ اصلاح‌ قسمتی‌ از قانون‌ تجارت‌ حداقل ‌۵% سود ویژه‌ تعیین‌ می‌شود

 

ماده‌ ۵- موسسات‌ بیمه‌ در مناطق‌ آزاد تجاری‌ – صنعتی‌ موظفند تا زمانی‌ که‌ اندوخته‌ قانونی‌موضوع‌ ماده‌ ۴ به‌ ده‌ درصد سرمایه‌ نرسیده‌ است‌ هر سال‌ لااقل‌ پنج‌ درصد سود ویژه‌ و پس‌ از آن‌ ده‌درصد سود ویژه‌ خود را بعنوان‌ اندوخته‌ سرمایه‌ای‌ منظور دارند تا میزان‌ اندوخته‌ سرمایه‌ای‌ به‌ صددرصد سرمایه‌ برسد.

تبصره‌ ۱- در صورتیکه‌ اندوخته‌ سرمایه‌ای‌ به‌ سرمایه‌ افزوده‌ شود کسر اندوخته‌های‌ موضوع‌ مواد چهار و پنج‌ به‌ ترتیب‌ مذکور ادامه‌ خواهد داشت‌.

تبصره‌ ۲- موسسات‌ بیمه‌ای‌ که‌ در اساسنامه‌ آنها نصاب‌ بالاتری‌ برای‌ اندوخته‌های‌ قانونی‌ وسرمایه‌ای‌ تعیین‌ شده‌ باشد اندوخته‌های‌ مذکور را با نصاب‌های‌ مقرر در اساسنامه‌ منظورخواهند نمود .

روزبهعبادی نمین کد۹۷۷ بیمه آرمان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بیمه با شما

برای خواندن مقاله بیمه اندوخته ذخائرکلیک کنید

بازدیدها: ۰

The post ذخایر و اندوخته ها appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close