شناسایی عوامل موثر بر آینده بیمه های اتومبیل ایران

شناسایی عوامل موثر بر آینده بیمه های اتومبیل ایران

شناسایی عوامل موثر بر آینده بیمه های اتومبیل ایران

 

پیشینه و اهداف: جوامع، سازمان ها و افراد نه تنها باید با تغییرات اساسی که محیط ایجاد می کند، رو به رو شوند و برای بقا به آنها واکنش نشان دهند، بلکه لازم است برای پیش دستی نسبت به آنها پیش بینی های خود را به عمل نزدیک نمایند و یا برای ایجاد تغییرات و ساخت آینده مطلوب تلاش نمایند. صنعت بیمه نیز از این مهم مستثنی نیست. هدف این پژوهش شناسایی روندها و رویدادهای موثر بر آینده بیمه های اتومبیل در ایران شامل موارد موثر بر فروش و پرداخت خسارت این رشته در بازه زمانی بین ۵ تا ۲۰ سال آینده بوده است.روش شناسی: این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی، با هدف کاربردی با رویکرد کیفی به روش تحلیل محتوا انجام شده و نتایج در قالب شبکه مضامین تحلیل شده اند. ضمنا به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته استفاده شده است.یافته ها: در این پژوهش با ۱۹ نفر از خبرگان صنعت بیمه از طریق نمونه گیری گلوله برفی مصاحبه شده است. به منظور تحلیل محتوا دو ارزیاب با کمک نرم افزار مکس کیودی ای کدگذاری باز، مقوله بندی و استخراج مضامین را انجام داده اند؛ اعتبارپذیری، انتقال پذیری، تاییدپذیری و اعتمادپذیری تحت کنترل بوده است و پایایی کدگذاری از طریق کاپای کوهن که در مرحله آخر برابر با ۹۵۴/۰ شد اندازه گیری شده است. در مجموع عوامل شناسایی شده در چارچوب شش دسته مضمون فناورانه، سیاسی و قانونی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی زیستی و کسب و کار دسته بندی شده اند. با توجه به ارزش مطالعات آینده­پژوهی و عدم اجرای پژوهش­های مشابه آن در کشور، نتایج آن به­منظور سیاست­گذاری­ها در سطوح مختلف نهاد حاکمیتی، شرکت­های بیمه و شبکه فروش ارزشمند خواهد بود.نتیجه گیری: بر اساس این بررسی، در مجموع ۴۴ مقوله به عنوان عوامل موثر در قالب شش مضمون شناسایی شده است که آینده بیمه های اتومبیل در ایران را دستخوش تغییر خواهند کرد.بطور کلی گروه بیمه اتومبیل جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبیل مورد بیمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد. علاوه بر موارد فوق شکست شیشه اتومبیل، دفاع از حقوق بیمه‌گذار در مراجع دادگستری و مراجعه به مسئول خسارت، کاهش بهای اتومبیل در اثر تصادف، توقف اتومبیل خسارت دیده در مدت تعمیر نیز با دریافت حق‌بیمه اضافی قابل بیمه شدن می‌باشد. خسارت‌هایی که در اثر حوادث اتومبیل متوجه اشخاص ثالث می‌شود به موجب بیمه نامه شخص ثالث مورد تامین قرار می‌گیرد. بیمه شخص ثالث جنبه اجباری دارد و تابع قانون و مقررات خاص خود می‌باشد.

مدارک مورد نیاز خسارت اتومبیل

مدارک مورد نیاز در خصوص اعلام خسارت ثالث بدون کروکی:

بیمه نامه معتبر طرفین حادثه
گواهینامه و کارت ملی طرفین حادثه
اسناد مالکیت خودرو طرفین حادثه

مدارک مورد نیاز در خصوص اعلام خسارت ثالث با کروکی:

بیمه نامه معتبر طرفین حادثه
گواهینامه و کارت ملی طرفین حادثه
اسناد مالکیت خودرو طرفین حادثه
گزارش پلیس یا ارائه کروکی – بدون مراجعه به مقصر حادثه

مدارک مورد نیاز در خصوص اعلام خسارت بدنه :

بیمه نامه بدنه
اسناد مالکیت خودرو
گواهینامه و کارت ملی راننده
مدارک شناسایی مالک خودرو
گزارش پلیس یا کروکی – در صورت نیاز

مدارک مورد نیاز در خصوص اعلام خسارت دیه :

گواهینامه مقصر حادثه
بیمه نامه مقصر
کارت خودرو مقصر
سند خودرو مقصر
کارت ملی طرفین حادثه
کروکی کاردا

روزبه عبادی نمین کد ۹۷۷ بیمه ارمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بازدیدها: ۰

The post شناسایی عوامل موثر بر آینده بیمه های اتومبیل ایران appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.