[نرم افزار] دانلود Disk Sorter Ultimate/Enterprise v15.2.14 x86/x64 - نرم افزار موضوع بندی اطلاعات هارد

[نرم افزار] دانلود Disk Sorter Ultimate/Enterprise v15.2.14 x86/x64 – نرم افزار موضوع بندی اطلاعات هارد

Disk Sorter نرم افزار جالبی است که به شما اجازه می دهد تا هارد دیسک خود را موضوع بندی کنید تا بتوانید در صورت نیاز از روی موضوع و کلاس بندی انجام شده فایل مورد نظر خود را بیابید. این نرم افزار به شما اجازه می دهد تا فایل های مختلف را بر اساس فرمت، موضوع و … دسته بندی نمایید. Ultimate نسخه دسکتاپ ( Desktop GUI and command line – Desktop Product Version)Enterprise نسخه سرور (Server Product Version) …