[نرم افزار] دانلود ON1 Portrait AI 2023.5 v17.5.1.14028 x64 + 2023 v17.0 x64 - نرم افزار رتوش چهره خودکار

[نرم افزار] دانلود ON1 Portrait AI 2023.5 v17.5.1.14028 x64 + 2023 v17.0 x64 – نرم افزار رتوش چهره خودکار

با استفاده از ON1 Portrait AI شما با انجام یک رتوش بدون نقص، فقط یک کلیک فاصله دارید! با استفاده از این برنامه از این پس به محصول دیگری برای ویرایش پرتره نیاز نخواهید داشت. ON1 Portrait AI با استفاده از تکنولوژی یادگیری ماشین (machine learning) عکس را بررسی نموده و بصورت خودکار چهره های موجود در آن را تشخیص داده و کاری می کند تا آن ها بهتر بنظر برسند. نرم افزار چهره موجود در عکس را آنالیز می کند و و دقیقاً آن مقدار رتوشی که مناسب آن پرتره است را به پوست، چشم و دهان اضافه …