نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت های بیمه

by | 0 Comments | 1402/02/28

نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت های بیمه

 دولت الکترونیک بخشی شرکت های بیمه  مقدمه و هدف پژوهش: در این مقاله به شناسایی نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت های بیمه پرداخته شده است. مهم ترین مساله ای که مورد پیگیری قرار می گیرد این است که آیا استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت های بیمه نقش دارد؟ و اینکه آیا استقرار دولت الکترونیک بر جلب رضایت مشتریان, بر انتقال سریع و صحیح اطلاعات و کاهش هزینه های شرکت های بیمه نقش دارد؟روش پژوهش: به منظور اجرای پژوهش یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی با استفاده از روش میدانی و تکنیک پرسشنامه مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله با مبنا قرار دادن مولفه های رویکرد ذینفعان استراتژیک در مدل اثربخشی سازمان, شاخص های مناسب جهت ارزیابی نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت های بیمه تعریف شد و بر اساس آن دو پرسشنامه تهیه و تدوین شد. پرسشنامه های طراحی شده از میان مدیران و کارشناسان عملیاتی در شرکت بیمه ایران و مشتریان آن تکمیل شده است.یافته ها: از دید مشتریان, به کارگیری ابزارهای دولت الکترونیک سبب بهبود میزان رضایتمندی آن ها می شود همچنین مدیران و کارشناسان شرکت بیمه نیز معتقدند که استقرار دولت الکترونیک بر انتقال سریع و صحیح اطلاعات و بر کاهش هزینه های شرکت های بیمه نقش دارد.نتیجه گیری: استقرار دولت الکترونیک منجر به بهبود روش های سنتی انتقال اطلاعات, افزایش سرعت در ارائه خدمات, بهبود خدمات پس از فروش با هزینه کمتر, بهبود اطلاع رسانی خدمات بیمه ای, معرفی خدمات جدید, افزایش درجه اطمینان در بررسی درخواست ها و ارائه خدمات, سهولت خرید خدمات بیمه ای, سهولت ارتباط با مشتریان و در نتیجه افزایش سهم بازار, افزایش درآمد خالص شرکت بیمه, کاهش هزینه های توزیع و فروش و بازاریابی و سایر هزینه های عملیاتی می شود. همچنین منجر به برقراری راحت تر ارتباط درون سازمانی, سهولت در دریافت و پرداخت های وجوه مربوطه با صحت و سرعت بالاتر, دسترسی سریع به آمار و گزارش های دقیق خواهد شد.در نهایت در محیط رقابتی امروز و با افزایش شرکت های بیمه استفاده از خدمات دولت الکترونیک و توسعه آن برای شرکت های بیمه یک ضرورت احساس می شود.
روزبه عبادی نمین کد۹۷۷ بیمه ارمان
شماره تماس ۰۹۱۱۸۰۳۹۲۸۲

بازدیدها: ۰

The post نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت های بیمه appeared first on بیمه با شما – خدمتگذار شما.

دیدگاهتان را بنویسید

Hit enter to search or ESC to close