اف تی اپیک تلفیق سرگرمی، کسب درآمد و تکنولوژی

بیمه کامل گاوداری های روستایی (بومی آمیخته

بیمه کامل گاوداری های روستایی (بومی آمیخته

بیمه کامل گاوداری های روستایی (بومی آمیخته

بیمه کامل شامل چه مواردی است؟

شامل دو بیمه نامه پایه و الحاقی است.

 

آیا دامدار می تواند فقط بیمه پایه را انتخاب کند؟

بله

 

آیا دامدار می تواند فقط بیمه الحاقی را انتخاب کند؟

خیر – شرط صدور بیمه الحاقی داشتن بیمه نامه پایه است.

 

دامدار چه مبلغی باید بابت بیمه کامل (بیمه پایه+بیمه الحاقی) هر رأس پرداخت کند ؟

تلیسه آبستن و گاو شیری: ۱۱۱۴۲۷۷ ریال
گوساله نر ۱ تا ۱۵ ماه: ۳۵۳۸۱۱ ریال
گوساله ماده ۱ تا ۱۵ ماه: ۵۱۸۸۶۶ ریال
گاو نر تخمی حداکثر چهار ساله: ۸۳۶۸۵۴ ریال

به مبالغ فوق ۹ درصد مالیات ارزش افزوده اضافه می شود

 

مدت‌زمان قرارداد بیمه گاوداری شیری روستایی چقدر است؟

از تاریخ صدور بیمه نامه به مدت یک سال شمسی

 

آیا گوساله های های کوچک تر از یک ماه را می‌توان بیمه کرد؟

خیر – گوساله های کوچک تر از یک ماه قابل بیمه شدن نیستند.

 

حداکثر تا چه سنی می توان یک گاو را بیمه کرد؟

گاو ماده: حدکثر تا هشت سالگی
گاو نر: حداکثر تا چهار سالگی

 

در چه صورتی به دامدار غرامت پرداخت می‌شود؟

تلف شدن دام در اثر بیماری‌های تحت پوشش بیمه (غرامت تلفات)
ذبح دام در اثر بیماری های تحت پوشش بیمه (غرامت ذبح)

 

حداکثر غرامت بیمه پایه که بابت تلفات به ازای هر رأس به دامدار پرداخت می‌شود چقدر است؟

بسته به علت تلفات گاو یا گوساله مبلغ پرداختی بر اساس بیمه پایه یا بیمه الحاقی محاسبه خواهد شد

مورد بیمه
غرامت بیمه پایه(ریال)
غرامت بیمه الحاقی(ریال)

تلیسه آبستن و گاو شیری
۳۹۶۰۰۰۰۰
۲۲۰۰۰۰۰۰

گوساله نر ۱ تا ۱۵ ماهه
۲۱۰۰۰۰۰۰
۱۱۲۰۱۴۰۰

گوساله ماده ۱ تا ۱۵ ماهه
۲۹۵۵۱۷۵۷
۱۵۷۶۲۹۰۰

گاو نر تخمی حداکثر چهار ساله
۲۹۷۰۰۰۰۰
۱۷۰۰۰۰۰۰

آیا غرامت تلفات گروه گوساله های ماده ۱ تا ۱۵ ماه یکسان است؟

خیر – غرامت گوساله های ماده گروه سنی ۱ تا ۱۵ ماهه بر اساس سن در زمان تلف شدن دام و بر اساس جدول زیر پرداخت می شود:

مورد بیمه
غرامت تلفات بیمه پایه(ریال)
غرامت تلفات بیمه الحاقی(ریال)

گوساله ماده ۱ ماهه
۷۷۰۰۰۰۰
۴۷۰۰۰۰۰

گوساله ماده ۲ ماهه
۹۲۵۰۰۰۰
۵۴۵۰۰۰۰

گوساله ماده ۳ ماهه
۱۰۸۰۰۰۰۰
۶۲۰۰۰۰۰

گوساله ماده ۴ ماهه
۱۲۳۵۰۰۰۰
۶۹۵۰۰۰۰

گوساله ماده ۵ ماهه
۱۳۹۰۰۰۰۰
۷۷۰۰۰۰۰

گوساله ماده ۶ ماهه
۱۵۴۵۰۰۰۰
۸۴۵۰۰۰۰

گوساله ماده ۷ ماهه
۱۷۰۰۰۰۰۰
۹۲۰۰۰۰۰

گوساله ماده ۸ ماهه
۱۸۵۵۰۰۰۰
۹۹۵۰۰۰۰

گوساله ماده ۹ ماهه
۲۰۱۰۰۰۰۰
۱۰۷۰۰۰۰۰

گوساله ماده ۱۰ ماهه
۲۱۶۵۰۰۰۰
۱۱۴۵۰۰۰۰

گوساله ماده ۱۱ ماهه
۲۳۲۰۰۰۰۰
۱۲۲۰۰۰۰۰

گوساله ماده ۱۲ ماهه
۲۴۷۵۰۰۰۰
۱۲۹۵۰۰۰۰

گوساله ماده ۱۳ ماهه
۲۶۳۰۰۰۰۰
۱۳۷۰۰۰۰۰

گوساله ماده ۱۴ ماهه
۲۷۸۵۰۰۰۰
۱۴۴۵۰۰۰۰

گوساله ماده ۱۵ ماهه
۲۹۵۵۱۷۵۷
۱۵۷۶۲۹۰۰

آیا غرامت تلفات گروه گوساله های نر ۱ تا ۱۵ ماه یکسان است؟

خیر – غرامت گوساله های نر گروه سنی ۱ تا ۱۵ ماهه بر اساس سن در زمان تلف شدن دام و بر اساس جدول زیر پرداخت می شود:

مورد بیمه
غرامت تلفات بیمه پایه(ریال)
غرامت تلفات بیمه الحاقی(ریال)

گوساله نر ۱ ماهه
۵۵۰۰۰۰۰
۳۳۰۰۰۰۰

گوساله نر ۲ ماهه
۶۶۰۰۰۰۰
۳۸۵۰۰۰۰

گوساله نر ۳ ماهه
۷۷۰۰۰۰۰
۴۴۰۰۰۰۰

گوساله نر ۴ ماهه
۸۸۰۰۰۰۰
۴۹۵۰۰۰۰

گوساله نر ۵ ماهه
۹۹۰۰۰۰۰
۵۵۰۰۰۰۰

گوساله نر ۶ ماهه
۱۱۰۰۰۰۰۰
۶۰۵۰۰۰۰

گوساله نر ۷ ماهه
۱۲۱۰۰۰۰۰
۶۶۰۰۰۰۰

گوساله نر ۸ ماهه
۱۳۲۰۰۰۰۰
۷۱۵۰۰۰۰

گوساله نر ۹ ماهه
۱۴۳۰۰۰۰۰
۷۷۰۰۰۰۰

گوساله نر ۱۰ ماهه
۱۵۴۰۰۰۰۰
۸۲۵۰۰۰۰

گوساله نر ۱۱ ماهه
۱۶۵۰۰۰۰۰
۸۸۰۰۰۰۰

گوساله نر ۱۲ ماهه
۱۷۶۰۰۰۰۰
۹۳۵۰۰۰۰

گوساله نر ۱۳ ماهه
۱۸۷۰۰۰۰۰
۹۹۰۰۰۰۰

گوساله نر ۱۴ ماهه
۱۹۸۰۰۰۰۰
۱۰۴۵۰۰۰۰

گوساله نر ۱۵ ماهه
۲۱۰۰۰۰۰۰
۱۱۲۰۱۴۰۰

حداکثر غرامت بیمه پایه که بابت ذبح اجباری به ازای هر رأس به دامدار پرداخت می‌شود چقدر است؟

بسته به علت ذبح اجباری گاو یا گوساله مبلغ پرداختی بر اساس بیمه پایه یا بیمه الحاقی محاسبه خواهد شد

مورد بیمه
غرامت ذبح اجباری بیمه پایه(ریال)
غرامت ذبح اجباری بیمه الحاقی(ریال)

تلیسه آبستن و گاو شیری
۱۵۸۴۰۰۰۰
۸۸۰۰۰۰۰

گوساله نر ۱ تا ۱۵ ماهه
۴۶۲۰۰۰۰
۲۴۷۵۰۰۰

گوساله ماده ۱ تا ۱۵ ماهه
۱۱۸۲۰۷۰۲
۶۳۰۵۱۶۰

گاو نر تخمی حداکثر چهار ساله
۵۹۴۰۰۰۰
۳۴۰۰۰۰۰

آیا غرامت ذبح اجباری  گروه گوساله های ماده ۱ تا ۱۵ ماه یکسان است؟

خیر – غرامت ذبح اجباری گوساله های ماده گروه سنی ۱ تا ۱۵ ماهه بر اساس سن در زمان ذبح اجباری گوساله و بر اساس جدول زیر پرداخت می شود:

مورد بیمه
غرامت ذبح اجباری بیمه پایه(ریال)
غرامت ذبح اجباری بیمه الحاقی(ریال)

گوساله ماده ۱ ماهه
۴۱۵۸۰۰۰
۲۵۳۸۰۰۰

گوساله ماده ۲ ماهه
۴۹۰۲۵۰۰
۲۸۸۸۵۰۰

گوساله ماده ۳ ماهه
۵۶۱۶۰۰۰
۳۲۲۴۰۰۰

گوساله ماده ۴ ماهه
۶۲۹۸۵۰۰
۳۵۴۴۵۰۰

گوساله ماده ۵ ماهه
۶۹۵۰۰۰۰
۳۸۵۰۰۰۰

گوساله ماده ۶ ماهه
۵۷۵۰۵۰۰
۴۱۴۰۵۰۰

گوساله ماده ۷ ماهه
۸۱۶۰۰۰۰
۴۴۱۶۰۰۰

گوساله ماده ۸ ماهه
۸۷۱۸۵۰۰
۴۶۷۶۵۰۰

گوساله ماده ۹ ماهه
۹۲۴۶۰۰۰
۴۹۲۲۰۰۰

گوساله ماده ۱۰ ماهه
۹۷۴۲۵۰۰
۵۱۵۲۵۰۰

گوساله ماده ۱۱ ماهه
۱۰۲۰۸۰۰۰
۵۳۶۸۰۰۰

گوساله ماده ۱۲ ماهه
۱۰۶۴۲۵۰۰
۵۵۶۸۵۰۰

گوساله ماده ۱۳ ماهه
۱۱۰۴۶۰۰۰
۵۵۷۴۰۰۰

گوساله ماده ۱۴ ماهه
۱۱۴۱۸۵۰۰
۵۹۲۴۵۰۰

گوساله ماده ۱۵ ماهه
۱۱۸۲۰۷۰۲
۶۳۰۵۱۶۰

آیا غرامت ذبح اجباری گروه گوساله های نر ۱ تا ۱۵ ماه یکسان است؟

خیر – غرامت ذبح اجباری گوساله های نر گروه سنی ۱ تا ۱۵ ماهه بر اساس سن در زمان ذبح اجباری گوساله و بر اساس جدول زیر پرداخت می شود:

مورد بیمه
غرامت تلفات بیمه پایه(ریال)
غرامت تلفات بیمه الحاقی(ریال)

گوساله نر ۱ ماهه
۲۶۴۰۰۰۰
۱۵۸۴۰۰۰

گوساله نر ۲ ماهه
۳۰۳۶۰۰۰
۱۷۷۱۰۰۰

گوساله نر ۳ ماهه
۳۳۸۸۰۰۰
۱۹۳۶۰۰۰

گوساله نر ۴ ماهه
۳۶۹۶۰۰۰
۲۰۷۹۰۰۰

گوساله نر ۵ ماهه
۳۹۶۰۰۰۰
۲۲۰۰۰۰۰

گوساله نر ۶ ماهه
۴۱۸۰۰۰۰
۲۲۹۹۰۰۰

گوساله نر ۷ ماهه
۴۳۵۶۰۰۰
۲۳۷۶۰۰۰

گوساله نر ۸ ماهه
۴۴۸۸۰۰۰
۲۴۳۱۰۰۰

گوساله نر ۹ ماهه
۴۵۷۶۰۰۰
۲۴۶۴۰۰۰

گوساله نر ۱۰ ماهه
۴۶۲۰۰۰۰
۲۴۷۵۰۰۰

گوساله نر ۱۱ ماهه
۴۶۲۰۰۰۰
۲۴۶۴۰۰۰

گوساله نر ۱۲ ماهه
۴۵۷۶۰۰۰
۲۴۳۱۰۰۰

گوساله نر ۱۳ ماهه
۴۴۸۸۰۰۰
۲۳۷۶۰۰۰

گوساله نر ۱۴ ماهه
۴۳۵۶۰۰۰
۲۲۹۹۰۰۰

گوساله نر ۱۵ ماهه
۴۲۰۰۰۰۰
۲۲۴۰۲۸۰

 در صورت ذبح اجباری گاو یا گوساله به علت عواملی غیر از عوامل تحت پوشش بیمه آیا غرامتی به دامدار پرداخت می‌شود؟

خیر – در صورتی که عاملی که باعث ذبح اجباری گاو یا گوساله شده از عوامل خطر بیمه نباشد هیچ غرامتی پرداخت نمی شود.

 

آیا از طرف دولت برای بیمه کامل (بیمه پایه + بیمه الحاقی) گاوهای شیری روستایی (گاو آمیخته) کمک هزینه ای پرداخت می شود؟

بله – بخشی از هزینه بیمه پایه هر راس دام مطابق جدول زیر توسط دولت پرداخت می شود:

مورد بیمه
کل حق بیمه(ریال)
سهم دولت(ریال)
سهم دامدار(ریال)

تلیسه آبستن و گاو شیری
۱۵۶۱۱۴۶
۴۴۶۸۶۹
۱۱۱۴۲۷۷

گوساله نر ۱ تا ۱۵ ماهه
۴۹۳۳۰۶
۱۳۹۴۹۶
۳۵۳۸۱۱

گوساله ماده ۱ تا ۱۵ ماهه
۷۲۴۵۰۴
۲۰۵۶۳۸
۵۱۸۸۶۶

گاو نر تخمی حداکثر چهار ساله
۱۱۵۳۷۸۰
۳۱۶۹۲۶
۸۳۶۸۵۴

در چه مواردی مبلغ غرامت بر اساس بیمه پایه  پرداخت می‌شود؟

تب برفکی
سل
بروسلوز(تب مالت)
شاربن (سیاه زخم)
لمپی اسکین
مارگزیدگی
هاری
سایر بیماری های نوظهور واگیرار و قرنطینه‌ای (با تایید رسمی سازمان دامپزشکی)
آتش‌سوزی غیرعمد
زلزله
سرما و یخ زدگی
سیل
صاعقه
طوفان

 

در چه مواردی مبلغ غرامت بر اساس بیمه الحاقی  پرداخت می‌شود؟

آب آوردن شکم (آسیت)
آبسه ریوی
آبسه کبدی (تشخیص کالبد گشایی)
اتساع و زخم های خونریزی دهنده شیردان
اسهال مزمن
اکتینوباسیلوز
اکتینومایکوز
بیرون زدگی رحم به صورتی که قابل درمان نباشد (پرولاپس)
پارگی رحم
پاستورلوز
پنومونی
پیچ خوردگی روده ها
تب شیر یا فلجی بعد از زایمان
تب نزله ای بدخیم
تورم ضربه ای نگاری (TRP)
تیلریوز
جابجایی و پیچ خوردگی شیردان در صورت عدم پاسخ به درمان
در رفتگی و شکستگی اندام‌های حرکتی
ستون فقرات و دنده‌ها
سالمونلوز
سخت زایی
سندروم زمین گیری
سنگ‌های کیسه صفراوی
سوء هضم ناشی از فلج عصب واگ (انباشتگی و نفخ شکمبه، انباشتگی هزارلا و انباشتگی شیردان)
سیروز کبدی
شاربن علامتی
عفونت و نارسائی کلیه
عفونت های رحمی (متریت سپتیک، اندومتریت مزمن، پیومتریت)
فتق دیافراگماتیک
کوری دو چشم
لپتوسپیروز
لنگش (ناشی از گندیدگی سم و عفونت مفاصل)
نفخ حاد شکمبه
ورم پرده خارجی قلب (پریکاردیت)
ورم پرده صفاق (پریتونیت)
ورم پستان فوق حاد
هپاتیت
 یون

 

توضیح مهم:

در مورد بیماری‌های عفونی واکسن دار مثل تب برفکی، شاربن یا سیاه‌زخم در مناطقی که واکسیناسیون توسط دامپزشکی توصیه‌شده است در صورت ارائه گواهی انجام واکسیناسیون از سازمان دامپزشکی تحت پوشش بیمه می‌باشند.

 

استثنائات و مواردی که شامل بیمه نمی‌شود چه مواردی هستند؟

سرقت
اختلافات محلی
توقیف و مصادره دام
شورش و بلوا
جنگ
عدم مراقبت صحیح از دام
تلفات ناشی از عدم مایه‌کوبی صحیح و به‌موقع بیماری‌های واکسن دار

 

برای بیمه کردن گله چه کارهایی باید انجام گیرد :

۱-تماس دامدار با کارشناس صندوق بیمه کشاورزی شهرستان مربوطه و ارائه درخواست کتبی جهت بیمه نمودن دام

۲-مراجعه کارشناس به محل دامداری برای ارزیابی و ثبت مشخصات دام

۳-ثبت اطلاعات دامدار و مشخصات دام ها در سامانه جامع صندوق بیمه بانک کشاورزی

۴-واریز حق بیمه توسط دامدار به حساب صندوق بیمه بانک کشاورزی

۵-صدور بیمه نامه و امضاء آن توسط دامدار و کارشناس بیمه گر و شرکت خدمات بیمه ای مربوطه

 

در صورت بروز تلفات دامدار چگونه می تواند جهت دریافت خسارت اقدام نماید ؟

۱-مراجعه به شرکت خدمات بیمه ای و یا شعبه مربوطه بانک کشاورزی

۲-تکمیل و ارائه فرم درخواست غرامت

۳-تماس با کارشناس ارزیاب خسارت بیمه بانک کشاورزی در شعبه مربوطه

۴-هماهنگی با کارشناس مربوطه جهت بازدید از دام تلف شده و بررسی علت تلفات

۵-ثبت مورد تلفات درسامانه جامع صندوق بیمه بانک کشاورزی توسط کارشناس ارزیاب خسارت

۶- پس از طی مراحل اداری در صندوق بیمه بانک کشاورزی مبلغ غرامت به حساب بانک کشاورزی دامدار واریز خواهد شد.

 

دامدار چگونه می تواند مراحل مربوط به بیمه نامه و یا غرامت های خود را پیگیری کند؟

دامدار با مراجعه به قسمت ورود به عنوان مشتری سامانه جامع صندوق بیمه بانک کشاورزی و وارد کردن اطلاعات شخصی خودش می تواند موارد مربوط به بیمه نامه خود را بررسی نماید.

 

نکات مهم در صدور بیمه نامه  :

۱- متقاضی بیمه شخصیت حقیقی یا حقوقی است که به امر دامداری اشتغال دارد.

۲- بیمه گله متقاضیانی که شغل آنها قصابی ، دلالی و… می باشد امکان پذیر نیست و درصورت مشخص شدن بیمه گله بنام شخص حقیقی یا حقوقی دیگر، بیمه نامه صارده از درجه اعتبار ساقط و ابطال می گردد

۳- دامدار بایستی تمام دام های تحت مالکیت ) کل گله اعم از بالغ و نابالغ ( خود را طبق ضوابط و مقررات صندوق، بیمه نماید .

۴- کلیه دام ها در صورت عدم دارا بودن شماره بدن یا پلاک شناسایی باید پلاک کوبی و شماره های مربوطه در بیمه نامه درج گرد

Visits: 0