معرفی کتاب انجیل

معرفی کتاب انجیل

معرفی کتاب انجیل یک اِنجیل، (عربی شده واژهٔ یونانی εὐαγγέλιον «اِئوانگِلیون» euangelion، به معنای خبر خوش یا مژده)، شرحی از زندگی و آموزه‌های عیسی است. چهار انجیل اصلی، یعنی انجیل متی، مرقس، لوقا و یوحنا، در کنار یکدیگر انجیل‌های عهد جدید از کتاب مقدس هستند و احتمالاً بین سال‌های ۶۶ تا ۱۱۰ میلادی نوشته شده‌اند.[۱][۲][۳] نام نویسندگان چهار انجیل مذکور مشخص نیست و این اسامی را در قرن دوم میلادی […]