اف تی اپیک تلفیق سرگرمی، کسب درآمد و تکنولوژی

لامپ بخار سدیم چیست

لامپ بخار سدیم چیست؟

رنگ نور لامپ بخر سدیم چیست؟

لامپ بخار سدیم چیست به نقل از اف تی اپیک،در بخش های زیادی از دنیا اگر شما در شب برای پیاده روی یا رانندگی در خیابان ها حرکت کنید شاهد این هستید که

خیابان به وسیله نور زرد رنگ مایل به نارنجی روشن شده است. استفاده از این رنگ به این دلیل است که در تمامی

زیر ساخت های روشنایی شهری از منبع نور خاصی استفاده می شود بیشتر روشنایی خیابان ها و به صورت کلی

روشنایی محوطه های باز به صورت گسترده از منابع نوری که به وسیله بخار سدیم راه اندازی می شوند استفاده می کنند

رایج ترین نمونه در میان این منابع نوری لامپ بخار سدیم پر فشار است .

 

لامپ بخار سدیم چیست

نحوه تولید نوردر لامپ بخار سدیم چگونه است

مخترعان تلاش کردن که با استفاده از تخلیه الکتریکی روش بهتری برای این کارا پیدا کنند اتفاقی که در لامپ های بخار

سدیم در حین تخلیه الکتریکی در گاز یونیزه شده و گاز نجیب الکترون ها از لایه های پر انرژی تر به لایه های کم انرژی تر

منتقل می شوند . در اثر این انتقال فوتون های نور منتشر می شود . بسته به عناصری که در هر لامپی مورد استفاده

قرار می گیرد رنگ و فوتون ها دارای نوری متفاوت خواهد بود . قدیمی ترین استفاده از پدیده تخلیه الکتریکی را در لامپ

های فلورسنت میتوانیم ببینیم که در آن ها به صورت ویژه از گاز جیوه استفاده می شود

 

لامپ بخار سدیم چیست

تخلیه الکتریکی بر روی بخار جیوه سبب آزاد شدن نور کمرنگ آبی به همراه مقدار زیادی از اشعه ماورا بنفش می شود

با پوشاندن بدنه لامپ فلورسنت با برخورد اشعه ماورا بنفش نور رنگی در طیف های مختلف این لامپ تولید می شود .